Kategórie      
autori

O službe Dobrá správa

Úvod O službe Dobrá správa

Vítajte na stránkach služby s literatúrou. Našim cieľom je sprístupňovanie a šírenie kresťanskej literatúry vernej Biblii zameranej na prinášanie evanjelia Pána Ježiša Krista, pomoc v osobnom živote, v rodine, deťom, v manželstve, cirkevným zborom a raste vo viere.

 • Knihy starostlivo vyberáme. Život je krátky na to, aby sme prečítali všetky knihy. Snažíme sa ponúkať tie najlepšie a časom osvedčené tituly.
 • Pomáhame sa zorientovať. Našim cieľom nie je predať čo najviac, ale pomôcť Vám nájsť to, čo potrebujete pre Vašu situáciu, nakoľko je to len možné. Napríklad značky v obrázkoch hovoria nie len o náročnosti či novinkách ale aj o prioritných odporúčaniach knižiek v kategóriach s ktorými možno po krokoch začať postupne spoznávať danú tému. Radi Vám tiež konkrétne poradíme ak sa na nás obrátite.
 • Nájdenie titulu. Rýchlo nájdite čo potrebujete cez vyhľadávanie vyššie, kategórie, zoznam autorov, filtre či príbuzné tovary.
 • Knihy otvorene predstavujeme - mnohé si môžete celé zdarma prečítať/vypočuť v elektronickej podobe. Budeme však radi, ak si ich napokon objednáte a stanú sa súčasťou Vašej knižnice, škôl, či Vášho cirkevného zboru.
 • Naším cieľom je pomáhať šíreniu evanjelia. Radi Vám pomôžeme vo Vašich misijných aktivitách,  dodávaním letákov či brožúr na evanjelizačné účely, ako jednotlivcom i zborom, ak to bude v našich možnostiach.
 • Máme ústretovú a milú zákaznícku podporu - zákazníci neraz ocenili láskavý prístup, promptné vybavovanie, našu štedrosť nad rámec objednávok alebo osobný záujem, keď nám napísali. Snažíme sa túto službu robiť tak, ako veríme, žeby si to želal náš Učiteľ a Pán.
 • Budeme radi ak odporučíte túto službu svojim známym. Ak budete mať záujem ďalej šíriť niektoré knihy čo tu ponúkame, napíšte nám. Môžu sa stať tiež súčasťou vášho cirkevného zboru alebo spoločenstva.
 • Ak to bude v našich možnostiach, môžeme prísť na požiadanie s ponukou kníh na predaj na podujatie, ktoré organizujete a  poradiť záujemcom s výberom.
 • Tiež tu nájdete ďalšie produkty, ako audio CD, softvér, DVD s biblickými vyučovaniami, záložky a pod.
 • Ceny sú ústretové a sú neraz kompenzované cez dobrovoľné a obetavé služby kresťanov aby sa pomohli šíriť kresťanské knihy
 • Rozliční vydavatelia. Ponúkame tu tituly, ktoré vydali rozličné vydavateľstvá, spoločenstvá či jednotlivci. Týmto však nutne nevyjadrujeme súhlas vo všetkom s nimi a nie všetky ich tituly by sme vedeli vždy odporučiť. Z mnohých kníh sa snažíme urobiť radšej umiernený výber.

 

Miesto čítania kníh: Čítanie kresťanských kníh je prospešné len vtedy, ak má správne miesto v našom živote (Kazateľ 12:12). Čítajte len to najlepšie. Dajte čítaniu kníh len toľko času, aby ste s dobrým svedomím stíhali všetky ostatné povinnosti a zodpovednosti, ktoré ako kresťania máte. Nech sa čas strávený čítaním kníh nestane náhradou za čas čítania Biblie,  za stretnutia a služby v cirkevnom zbore, za čas strávený s rodinou či prinášaním evanjelia. Nech je čítanie len pomôckou, povzbudením a doplnkom pre uvedené činnosti, aby ste rástli v praktickom vyjadrovaní lásky k Bohu a k blížnym skrze evanjelium Pána Ježiša Krista.


Táto služba literatúry je službou cirkevného zboru Soli Deo Gloria v Žiline a funguje cez o.z. Dobrá správa.


Popisy ku mnohým knihám na stránke napísal Branislav Mičieta


Copyright 2018 - 2024 © www.dobra-sprava.sk