Kategórie      
autori

Spoznávanie písma

Úvod Spoznávanie písma

Biblia je najväčším darom od Pána Boha pre ľudstvo ako Jeho neomylné napísané a uchované zjavenie. Je to Božie Slovo hovoriace a schopné zmeniť pod vplyvom Ducha Svätého ľudský život. Z neho čerpáme dostatočné poznanie o Bohu, nás, Spasiteľovi sveta a ceste spásy ako i svetlo dostatočné pre každú životnú okolnosť a oblasť. Písmo musíme však poznať. Popri verejnom čítaní Slova Božieho Jeho vernom vykladaní  na v cirkevnom zbore bohoslužbe, na rozdiel od prvých kresťanov, máme obrovské privilégium ho i osobne vlastniť, aby sme si ho s láskou, pokorným a učenlivým duchom tiež otvárali, pripomínali, rozjímali nad ním ako aj študovali, a predovšetkým poslúchali. Ono je schopné nás najprv priviesť k Spasiteľovi, ku spasiteľnej viere a ku pokániu a potom viesť celým životom.

Sme tiež vďační za mnohých verných učiteľov Slova Božieho v cirkevnej histórii až podnes, od ktorých niekoľko poznámok či komentárov k Písmu spolu s pomôckami k jeho lepšiemu spoznaniu tu tiež predkladáme. 

Autor  
Copyright 2018 - 2024 © www.dobra-sprava.sk